EU «gjemmer» atomavfall i forbruksvarer – Lesestoff

Nei til EU i Moss, Rygge og Råde har for 2007 vedtatt å arbeide særlig med EU og Euratom og lavradioaktivt atomavfall. Bakgrunnen er EUs Euratomdirektiv som åpner for tilsetting av atomavfall i vanlige forbruksvarer – en billig, men svært omstridt og risikabel måte å kvitte seg med radioaktivt søppel på.

Bente Aasjord skriver om dette i Internasjonal Politikk nr 4,2002 (se lenke til artikkelen hennes nedenfor):

«I artikkel 4 tillates medlemslandene selv å bestemme hvorvidt tillatelse skal kreves … for «forsætlig tilsætning af radioaktive stoffer ved produktion og fremstilling af forbrugsvarer og import eller eksport af sådanne varer». Gjenvinning kan gjøres uten tillatelse dersom: 1) strålenivået er under de grenseverdier som er utarbeidet av de nasjonale myndigheter (basert på prinsippene i Euratom-direktivet), og 2) gjenvinning ikke forekommer i produksjon av mat, leker, smykker og kosmetikk. Til grunn for EUs risikovurdering legges berettigelsesprinsippet, basert på en kost–nytte-vurdering. Norske strålevernmyndigheter avviser at direktivet vil innebære gjenvinning av lavradioaktivt avfall, ved å vise til kravet om berettigelse. Men danske myndigheter har nå implementert gjenvinningspraksisen i dansk lovgivning.

Det er vanskelig å vurdere stråleomfang som følge av gjenvinning, men dersom slik praksis medfører kostnadsbesparelser for kjernekraftindustrien, er det sannsynlig at ikke bare USA, men også andre kjernekraftland, som for eksempel Kina, India og land i Øst-Europa, vil følge EUs eksempel. I så fall vil store mengder lavradioaktivt avfall som tidligere måtte behandles som spesialavfall, kunne havne i det globale varemarkedet. Det kan omfatte alt fra veifyllinger og byggematerialer til vanlige forbruksvarer, f.eks. bestikk«. (Våre uthevinger)

Her er et utvalg lenker til lesestoff om dette:

 

EU-direktivet

Dansk utgave: Rådets direktiv 96/29/Euratom af 13. maj 1996 om fastsættelse af grundlæggende sikkerhedsnormer til beskyttelse af befolkningens og arbejdstagernes sundhed mod de farer, som er forbundet med ioniserende stråling. Resirkulering av atomavfall – gå til Afsnit IV, Artikkel 6.

Engelsk utgave: Council Directive 96/29/Euratom of 13 May 1996

Lavradioaktivt atomavfall i forbruksvarer

Aasjord, Bente: «I helsens og miljøets navn? Deregulering av internasjonale strålevernstandarder» (pdf-fil) I: Internasjonal Politikk, 2002, nr. 4

Debatt i Ny Tid i 2005:

23.9.2005: Røisli, Gullbjørg: «Når Steinar Lem roper ulv»
04.10.2005: Røisli, Gullbjørg: «Nei-ligaen lammes ei»
14.10.2005: Gulbrandsen, Christer: «Lammer Lem nei-ligaen?»
04.11.2005: Kvalheim, Ole Ø.: «Det livsfarlige euratomdirektivet!»
11.11.2005: Gulbrandsen, Christer: «Atomskremsler fra Nei til EU»
16.12.2005: Røisli, Gullbjørg: «Når faktiske opplysninger blir skremsler»

Radioaktiv stråling og forurensing generelt

Wikipedia: Artikler om Ionoserende stråling: Dansk / Engelsk (norsk mangler!)
Wikipedia: Artikler om Radioaktivt avfall: Dansk / Engelsk (norsk mangler!)
Miljøstatus i Norge: Radioaktiv forurensning
Bellona: Temaside: Radioaktivt avfall
Natur og ungdom: Radioaktive ordforklaringer
Statens strålevern: Tema: Radioaktiv forurensing

Lenkesamlinger og portaler

BIBSYS emneportal – Forurensing
Miljøverndepartementets lenkesamling
Framtiden i våre henders lenkesamling

Bibliotektjenester

Faglitteratur i norske bibliotek (BIBSYS). Eksempler: «nuclear waste» / «Euratom» NB: Gratis lån kan bestilles via e-post eller oppmøte på ditt lokale bibliotek
Biblioteksvar.no – over 200 norske bibliotekarer svarer på spørsmål om hva som helst via e-post, chat og sms

Internasjonal faglitteratur for nedlasting

OAIster: Eksempler: «nuclear waste» + «disposal» / «96/29/Euratom»
Spesialportalen Wastelink – Tema: «Disposal»
Google Scholar: Eksempler: «foodstuffs» + «96 29 Euratom» / «recycling» + «nuclear waste»

Andre søkemotorer

Clusty – foreslår spesifisering: Eksempel: «nuclear waste»
Sesam – spesialist på norsk stoff: Eksempel: «radioaktiv» + «avfall» + «forbruksvarer»

EU og miljø

Nei til EU Faktaark 3-2006 – Atomkraft og EU
Nei til EU Temasider: Mat, miljø og helse
Natur og Ungdom: Bærekraftig – eller bare kraftig? En rapport om EU og miljø (pdf-fil), 2002

Advertisements

Én kommentar to “EU «gjemmer» atomavfall i forbruksvarer – Lesestoff”

  1. Vi fokuserer på atomavfall i forbruksvarer « NEI til EU i Moss, Rygge og Råde Says:

    […] forbindelse med dette har vi startet arbeidet med ei lenkeliste om dette emnet – en side med lenker til lesestoff, søk i baser og bibliotekkataloger […]

Kommentarer er stengt.


%d bloggers like this: